Uw probleem, onze oplossing!

Wij slopen en handelen in metalen. Wij leveren een containerservice en een inkoopservice voor nieuwe en gebruikte metalen. Bij Borst recycling beschikken wij over shredders, scharen, sorteer en opslagloodsen. Uiteindelijk, maken wij gebruikte metalen geschikt voor hergebruik.

Borst recycling streeft er naar om op bedrijfseconomisch, verantwoorde wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten. Tegelijkertijd wil Borst op verantwoorde wijze omgaan met het milieu. Wij leren altijd, elke dag!

Om de kwaliteit te waarborgen en de milieudoelstellingen te behalen heeft Borst een managementsysteem opgezet dat is gecertificeerd. Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland.

Informatie over het inleveren van Uw oude metalen :

Als U bij ons oude metalen komt inleveren vragen wij U deze uit te sorteren in de daarvoor bestemde kruiwagens of ( bij grotere partijen) bakken/containers.

Weeelabex ( alles met een snoer ) moet ook apart in een kruiwagen

I.v.m. brandgevaar nemen wij geen accu`s aan van :

  • electrische fietsen
  • handgereedschap
  • andere niet genoemde apparaten met (oplaadbare) accu

Verder nemen wij ook geen :

  • ijskasten - vriezers - magnetrons in .

Deze kunt U afleveren bij het milieuplein

vakantie 2023.jpg

Tijdens de zomervakantie zijn wij gesloten

van 22 juli t/m 6 augustus

Prijs op maat

Uw ijzer of metaal recyclen?

Recycling voorziet in vraag naar metalen

Er is een toenemende vraag naar metalen. Recycling zal in de toekomst een van de belangrijkste manieren worden om aan deze vraag te voldoen. De eerste stap bij recycling is het scheiden van metalen bestanddelen uit overige industriële en huishoudelijke afval. In het geval van ijzer en staal is dat betrekkelijk eenvoudig. IJzer en staal zijn ferromagnetisch en kunnen met behulp van magneten direct uit de afvalhoop worden gehaald. In het geval van aluminium wordt voor het scheiden meestal gebruik gemaakt van een magnetische inductietechniek.

Na het scheiden wordt het teruggewonnen metaal versnipperd, gecompacteerd en gesmolten. Daarna wordt het verder verwerkt tot halffabrikaten of nieuwe producten.