Schroot Recycling trends

april 01, 2019

Schroot ophalen is in de ogen van veel mensen hopeloos ouderwets. Onze klanten vragen ons wel eens hoe Borst recycling Haarlem overeind kan blijven in de steeds veranderende wereld. De voddenman en de schillenboer zijn toch ook al lang uit het straatbeeld verdwenen? Ons antwoord is simpel: staal recyclen is de toekomst!

Juist nu de samenleving vraagt om duurzaamheid, heeft Borst Recycling met de inkoop van staal en andere metalen om ze milieuvriendelijk te verwerken volop reden van bestaan. Dankzij de toenemende vraag naar gerecycled staal kunnen wij u een aantrekkelijke prijs betalen voor uw metaalafval. En omdat wij gecertificeerd zijn, hebt u de garantie dat uw metaalafval ook echt wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Trends in schroot ophalen en staal recyclen

Tegenwoordig wordt steeds meer waarde gehecht aan schroot ophalen en staal recyclen. Dat heeft verschillende redenen. Allereerst raken de delfstoffen ooit op. Naarmate we met zijn allen meer metalen producten gebruiken, is dit een steeds urgenter probleem. Daarnaast is er voor het omsmelten van metalen veel minder energie nodig dan voor de winning van ertsen. Als laatste helpt recycling ook om de CO2-uitstoot te beperken.

Staalrecyclage in de bouw

In de bouwwereld is veel aandacht voor duurzaamheid. Staal recyclen is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook economisch aantrekkelijk. Architecten houden er bij het ontwerpen van gebouwen steeds meer rekening mee dat die gebouwen ooit weer gesloopt zullen worden. Daarom zorgen ze ervoor dat onderdelen zoals stalen balken eenvoudig opnieuw gebruikt kunnen worden voor andere gebouwen. Er is zelfs een trend om complete stalen constructies te hergebruiken.

Recyclage in eigen land

Dergelijke ontwikkelingen juichen we toe, maar er zal altijd behoefte blijven aan staalrecyclage door ouderwets schroot ophalen en omsmelten. Ook op dit vlak zijn er belangrijke ontwikkelingen. Zo daagt bij steeds meer politici het inzicht dat het niet slim is om schroot te exporteren voor verwerking in het buitenland. Borst recycling is koploper in de verwerking van metaal in Nederland zelf, en dan met name in de voorbewerking van metaalafval voordat het kan worden omgesmolten. Eenvoudig gezegd: op onze vestiging in Haarlem versnipperen en compacteren we al het schroot dat we ophalen. Daarna gaan andere bedrijven ermee aan de slag om er uiteindelijk halffabrikaten of nieuwe producten van te maken. Aangezien de kwaliteit van gerecycled staal afhangt van de zuiverheid, haken we zoveel mogelijk in op de nieuwste ontwikkelingen om alles zo goed mogelijk te sorteren.